Skip links

Алслалт
1500 км

Хөөрөх
170 м

Буух зай
140 м

TBC-2MC Агаарын хөлгийн тухай

ОХУ-ын СибНИА эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн зохион бүтээсэн ТВС-2МС агаарын хөлөг нь АН-2 онгоцны ерөнхий бүтцийг хадгалж хөдөлгүүрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх болон зардал бууруулах зорилгоор сэнст хөдөлгүүрт шилжсэн. Засвар үйлчилгээ болон нислэгт бэлдэх үеийн газрын үйлчилгээнээс хараат бус байдлаа хадгалан үлдсэн. АНУ-ын Honeywell компанийн ТРЕ-331-12 сэнст хөдөлгүүрийг суурилуулснаар агаарын хөлгийн ашиглалтын хугацааг уртасгаж, нисгэгч болон зорчигчийн бүхээгийн тав тухтай байдлыг бүрдүүлсэн. АНУ болон Европын Холбооны нислэгийн аюулгүй байдлын шаардлагатай уялдуулан ОХУ-ын ФАП23 стандартын дагуу сайжруулсан.

Ашигтай даац
1450 кг

Дундаж хурд
210 км/ц

Зорчигчийн тоо
9

Шинэчлэгдсэн давуу талууд

HARTZELL
HC-B5MP-5CL Сэнс

Honeywell
TPE-331-12 хөдөлгүүр

GARMIN G3X
хянах самбар

Бизнес болон хувийн хэрэгцээнд

Газар тариалангийн усалгаа
Үр цацах ​
Бордоо цацах
Шавьж устгал​​
Ачаа тээвэр​

2 Нисэх баг

ТОНОГЛОЛ:​
– Усалгааны төхөөрөмж​
– Авиахимийн тоноглол​
– Ус болон бордооны агуулах сав​

2 Нисэх баг
2 Хамгаалагч

ТОНОГЛОЛ:​
– Үнэт металл тээвэрлэх зориулалтын ачааны контейнер​
– GPS хяналтын төхөөрөмж​
– Геодез зураг авах хэрэгсэл

Төрийн үйлчилгээний зориулалт

Ойн түймрийн эргүүл​
Ан амьтны тооллого​​
Дархан цаазтай болон нэн ховордсон ан амьтны хяналт​
Цөлжилт болон уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн судалгаа​​
Ойн хортон шавьжтай ​ тэмцэх​
Геодез судалгааны зураг авалт ​​

2 Нисэх баг
3 ​Хяналтын мэргэжилтэн
Хайгуулын болон зураг авах тоног төхөөрөмж

ТОНОГЛОЛ:​
– Байршил тогтоох ​
– Хэмжилтийн тоног төхөөрөмжүүд, ​
– Анхны шатны тусламжийн иж бүрдэл хэрэгсэл ​

Ойн түймэртэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
Хортон шавьж устгах, аэрохимийн ажил​​
Эрэн хайх, аврах​
Шүхрийн тээвэр​
*Нүүлгэн шилжүүлэлт​, Хүмүүнлэгийн туслалцаа​, Нутаг дэвсгэрийг хамгаалах​, Гамшгийн дараах үйл ажиллагаа​​

2 Нисэх баг
7 ОБЕГ ажилтан​

ТОНОГЛОЛ:​
– Аврах үйл ажиллагааны төхөөрөмжүүд​
– Хайгуулын төхөөрөмж​
– Түймэр унтраах тоног төхөөрөмж​

Хил орчим хяналтын эргүүл​
Алслагдсан цэргийн заставын ачаа тээвэр​​
Цэргийн нисэх багийн дадлага​​
Шүхрийн дадлага​​​

2 Нисэх баг
9 Албан хаагч​

ТОНОГЛОЛ:​
– Хайгуулын төхөөрөмж​
– Дулаан илрүүлэгч​
– Ачааны бэхэлгээ​
– Шүхэр​