Skip links

Монголиан айркрафт индастриз

“Монголиан Айркрафт Индастриз” ХХК нь Монгол Улсын Ерөнхий зориулалтын нисэхийн салбарт инновацийг нэвтрүүлэх, салбарын эко-системийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, улмаар Л-570 бага оврын хөлгийг дэлхийд таниулахаар зорин ажиллаж байна.

ЛЕГЕНДА-570

Дэлгэрэнгүй

ТВС2МС

Дэлгэрэнгүй

Агаарын хөлөг үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээний төв

Манай үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээний төв нь 9 хүний суудал бүхий Л-570 болон ТВС-2МС ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгүүдийг угсрах болон засвар үйлчилгээгээр хангана.

Агаарын такси

Л-570 болон ТВС-2МС бага оврын агаарын хөлгүүдийг төрийн, бизнесийн болон хувийн хэрэгцээнд зориулж захиалгат нислэгүүдийг үйлдэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

Агаарын такси

Л-570 болон ТВС-2МС бага оврын агаарын хөлгүүдийг төрийн, бизнесийн болон хувийн хэрэгцээнд зориулж захиалгат нислэгүүдийг үйлдэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

Нисгэгч бэлдэх сургалтын төв

Нисгэгч болох сонирхолтой, цаашид энэ мэргэжлээрээ ажиллах төлөвлөгөөтэй залуус болон хувийн онгоцоо жолоодох сонирхолтой хувь хүнд зориулж Европын Холбооны EASA стандарт бүхий PPL /Хувийн Нисгэгчийн Үнэмлэх/ гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгуулна.

Мэдээ, мэдээлэл

Хамтрагчид